ព័ត៌មានថ្មីៗ
photo_2017-05-29_16-34-28

ព័ត៌មានថ្មីៗ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាកាតព្វកិច្ច ស្ដីពី

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាកាតព្វកិច្ច ស្ដីពី “ការលើកម្ពស់សមធម៌ និងបរិយាប័ន្នសង្គមក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ”

ខេត្តកែប៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលប្រជុំរដ្ឋបាលខេត្ត មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាកាតព្វកិច្ច ស្ដីពី “ការលើកម្ពស់សមធម៌ និងបរិយាប័ន្នសង... អានបន្ត

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុំ សង្កាត់

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឃុំ សង្កាត់

ខេត្តកែប៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ... អានបន្ត

សេចក្ដីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សេចក្ដីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក

រដ្ឋបាលខេត្តកែប មានកិត្តិយស សូមប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជន បេក្ខនារីសម្រាប់ពីរមុខតំណែងដូចខាងក្រោម៖ ១. ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិថ្នាក់ក្រុង ចំនួន ០១រូប... អានបន្ត

កិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយអំពីការជ្រើសរើសតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល បញ្ចូលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ

កិច្ចប្រជុំ ផ្សព្វផ្សាយអំពីការជ្រើសរើសតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិល បញ្ចូលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ

ខេត្តកែប៖ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ និងបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅរដ្ឋ... អានបន្ត

សិក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

សិក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ខេត្តកែប៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត បានរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយអនុក្រឹត្យ និងល... អានបន្ត

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

ខេត្តកែប៖ តបតាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នរបស់ស្រុកដំណាក់ចង្អើរ ឆ្នាំ២០១៧ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលស្រុកដំណាក់ចង្អើរ បានសហការជាមួយមណ្ឌលអភិវ... អានបន្ត

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ប្រព័ន្ធគោលនយោបាយ នីតិវិធីនានា និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ប្រព័ន្ធគោលនយោបាយ នីតិវិធីនានា និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ខេត្តកែប៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ប្រព័ន្ធគោលនយោបាយ នីតិវ... អានបន្ត

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី​ ការរៀបចំកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលសង្កាត់

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី​ ការរៀបចំកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលសង្កាត់

ខេត្តកែប៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត សហការជាមួយមន្ទីរផែនការខេត្ត បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកា... អានបន្ត

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី​ ការរៀបចំផែនកសាងការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលឃុំ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី​ ការរៀបចំផែនកសាងការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលឃុំ

ខេត្តកែប៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត សហការជាមួយមន្ទីរផែនការខេត្ត បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី​... អានបន្ត

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការ

ខេត្តកែប៖ គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តី ពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋប... អានបន្ត

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ មណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សខេត្តកែប © ឆ្នាំ២០១៧